side_top_tilbage

Nye softwareophavsretscertifikater er opnået

For nylig har vi opnået 16 softwareophavsretscertifikater udstedt af National Copyright Administration.

Vi har altid lagt stor vægt på teknologisk udvikling, innovation og beskyttelse af intellektuel ejendom, og vi har opnået mere end 50 software-ophavsrettigheder og over 30 opfindelsespatenter.Disse patenter legemliggør R&D-teamets entusiasme og visdom og spiller en aktiv rolle i den omfattende fremme af virksomhedens markedsudvikling, POS-terminalinnovation, kvalifikationsvedligeholdelse og andet arbejde.Vi vil gøre en vedvarende indsats, overholde værdiorienteringen af ​​"innovation og ekspertise", skabe gennembrud inden for nye teknologier og nye løsninger til mobile POS-enheder og i vid udstrækning forbedre virksomhedens videnskabelige forsknings- og innovationsstyrke.

De 16 ophavsrettigheder til computersoftware, som vores virksomhed har opnået denne gang, er ikke kun de autoritative kvalifikationer for softwareprodukter med uafhængige intellektuelle ejendomsrettigheder, men også beviset for vores virksomheds kerneteknologi og virksomhedens stærke videnskabelige og teknologiske styrke, hvilket markerer Virksomhedens teknologiske R&D og uafhængige intellektuelle ejendomsrettigheder et andet nyt fremskridt, men også et vigtigt vidnesbyrd om virksomhedens engagement i professionel teknologi.

Nye softwareophavsretscertifikater er opnået

 


Indlægstid: 07-november 2022